ΠΥΛΕΣ – Πληροφοριακό σύστημα υποστήριξης επικοινωνίας και εκπαίδευσης

Η πλατφόρμα ΠΥΛΕΣ βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία. Για αναφορά τυχόν προβλημάτων, παρακαλούμε συμπληρώστε τη σχετική φόρμα εδώ. Προτείνεται η τακτική εκ νέου ανανέωση της σελίδας (Ctrl+F5) για την ενημέρωση των αρχείων της σελίδας με τις νέες διορθώσεις.

Το Πληροφοριακό σύστημα υποστήριξης επικοινωνίας και εκπαίδευσης (ΠΥΛΕΣ), αποτελεί ένα σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικών μαθημάτων με στόχο να προσφέρει προσβάσιμη ασύγχρονη τηλεκπαίδευση. Βασικός στόχος του είναι η ένταξη και η υποστήριξη των ΑμεΑ σπουδαστών του ΤΕΙ Αθήνας στον Ακαδημαϊκό χώρο, αφενός αξιοποιώντας σύγχρονο λογισμικό υποστηρικτικής τεχνολογίας και αφετέρου παρέχοντας κατάλληλο εκπαιδευτικό και βοηθητικό περιεχόμενο που θα ενισχύει την εκπαίδευση των σπουδαστών που αντιμετωπίζουν κάποιους αισθητηριακούς ή μαθησιακούς περιορισμούς. Η πλατφόρμα αποτελεί τη βάση για ένα ενεργό αποθετήριο μαθησιακών πόρων με προηγμένες δυνατότητες προσαρμογής τους στις ιδιαίτερες ανάγκες και προτιμήσεις των σπουδαστών, αλλά και ένα συνεργατικό περιβάλλον για την υποστήριξη της διδασκαλίας, της εκμάθησης και της πληρέστερης ένταξής τους στα ακαδημαϊκά δρώμενα.

Κάποια από τα βασικά πρόσθετα στοιχεία της πλατφόρμας περιλαμβάνουν:

  • Προσβάσιμο εκπαιδευτικό περιεχόμενο για ένα σύνολο μαθημάτων, που συνοδεύεται από βίντεο με απόδοση σε Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ) και με ακουστικά αρχεία με την εκφώνησή του.
  • Ανοικτό διαδικτυακό λεξικό που περιλαμβάνει τόσο γενική ορολογία γλώσσα όσο και ειδικότερη ορολογία πληροφορικής, όπου τα λήμματα συνοδεύονται από την απόδοσή τους σε ΕΝΓ. Για ορολογία Πληροφορικής, τα λήμματα περιλαμβάνουν και την Αγγλική μετάφρασή τους. Το λεξικό μπορεί να εμπλουτιστεί δυναμικά από τους διδάσκοντες με προσθήκη και συνοδευτικού πολυμεσικού υλικού.
  • Φωνητική υποστήριξη, με δυνατότητα δομημένης εκφώνησης του περιεχομένου των ιστοσελίδων μέσω προηγμένης τεχνολογίας σύνθεσης φωνής από κείμενο που προσεγγίζει την φυσική.
  • Προσβάσιμο πληροφοριακό/ενημερωτικό υλικό για λόγους εξυπηρέτησης των ΑμεΑ σπουδαστών, περιλαμβανομένων και οδηγιών για χρήσιμες ακαδημαϊκές διαδικασίες όπως η εγγραφή ενός φοιτητή σε διάφορες υπηρεσίες, η εκπόνηση εργασιών κ.α.
 Συνδεδεμένοι χρήστες: 7

Η πλατφόρμα υλοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά και στηρίζεται στην πλατφόρμα ανοικτού κώδικα Open eClass την οποία και επεκτείνει με εργαλεία και εργονομίες ώστε να καλύπτει τις πρόσθετες απαιτήσεις για ενισχυμένη προσβασιμότητα τόσο του περιεχομένου όσο και του ίδιου του περιβάλλοντος.


iel
athina

Το Έργο χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013.


espa
psifiaki_ellada